Sagor


 

I stämningsfyllda situationer kan allt hända. I sagans värld vinner det goda, skatten blir funnen och alla lever lyckliga i alla sina dagar. I verkligheten vill vi att kunderna eller besökarna ska bli lockade, helst agera, kanske köpa och sedan vara så nöjda att det inte råder någon tvekan om att de kommer tillbaka.

I vår bok kommer du att få möta den osynliga kraft som ligger i att skapa en medveten stämning (det vill säga, göra en verksamhet stämningsfylld). Vi kommer att lyfta fram de drivkrafter eller egenskaper som är avgörande för att lyckas. Dessa egenskaper belyser vi med hjälp av olika sagor som är tänkta att fungera som inspiration. Den sensmoral och de frågeställningar som följer efter varje saga är ett stöd i arbetet. I det avslutande kapitlet knyter vi ihop det hela och ger dig de praktiska verktyg du behöver för att kunna fylla din verksamhet med rätt stämning för de mål du vill nå. Där påvisar vi också vikten av att inte bara förstå budskapet, utan att i varje situation och händelse (stor som liten) agera därefter.

I boken kommer du bland annat att få läsa:

Sagan om ryttaren som inte satt i sadeln
Sagan om ryggsäcken som inte tyngde
Sagan om att vilja flyga