Handla dyra servetter eller hamna i rätt LOOP!

Alla har vi nog ställt oss frågan, ”har jag verkligen fått rätt pris eller har jag betalat för mycket”. Detta gäller särskilt i de fall man köper en tjänst och i synnerhet när kunskapen om tjänsten är begränsad. Själv ställer jag mig alltid den frågan när jag ska betala för en IT-relaterad tjänst. Min kunskap på detta område är näst intill obefintlig och åtskilliga är de fakturor jag har betalat utan att ha en aning om vilken den faktiska jobbinsatsen bakom de 4-siffriga beloppen har varit.

Mardrömsscenariot för mig och kanske för några till, är när det inte går att ta emot eller skicka e-post. Jag kan inte tänka mig något värre än att någon ringer och frågar varför jag inte svarat på deras mailfråga. Svarstiderna för e-post har förändrats dramatiskt de senaste åren och nu förväntar sig de flesta ett omedelbart svar. Därför blev paniken stor när jag för en tid sedan kunde konstatera att e-posten inte längre nådde hela vägen fram till mig!

Inget annat att göra än att slå supportnumret till min IT-konsult. Utifrån tidigare erfarenheter är detta inget jag gör med någon större entusiasm. Som ett brev på posten (i dubbel bemärkelse) kommer en faktura för support på ett antal tusen kronor. De specifikationer som finns med säger mig ingenting. Kontroll av server, frigörande av diskminne, rensning, uppdatering av mappar etc.

Kanske är det just på grund av min okunskap som jag genom åren pliktskyldigt betalat dessa fakturor och nöjt mig med att ställa frågan till mig själv, vad är det jag har betalat för egentligen? Ett knapptryck, en markering i en inställning, en minut, 10 sekunder – eller är det kanske precis det som det faktiskt kostar. Problemet denna gång var att felet med e-post som inte levererades återkom redan efter några dagar. Nytt samtal och ny faktura med posten! När problemet uppstod igen efter ytterligare några dagar var jag tvungen att blotta min okunskap och började ställa motfrågor om vad det var som inte gick att fixa. Tydligen var det problem med för lite minne på servern. Det fanns två olika alternativ till lösning. Köpa en ny server (kostar mycket pengar) eller lägga e-postadresserna hos IT-konsulten till en kostnad av 79 kr/månad och adress. Kände att jag hade hamnat i fel loop.

För att upprätthålla servicenivån gentemot mina kunder började jag använda en annan e-postadress som inte var beroende av den egna servern. Den adressen plus några till fanns hos min domänleverantör Loopia. Utan några större förhoppningar ringde jag till Loopias kundtjänst för att ställa frågor om hur jag på bästa sätt kunde vidarebefordra mail automatiskt.

Jag fick vänta en stund (ca 5 minuter) innan Joakim svarade. Det tog inte någon lång stund efter min redogörelse för problemet innan Joakim kunde hjälpa mig. Hjälpen, skulle det visa sig, var inte enbart ett snabbt svar på min enkla fråga utan en långsiktig lösning som dessutom inte kostade en endaste krona. En enkel ”ompekning” gjorde att jag slapp omvägen via opålitlig server och dyr ointresserad IT-konsult.

I sagan om Flickan som hörde det som inte sades belyser sensmoralen just detta.

”Den som förstår varför någon gråter tröstar bättre än den som endast ser tårarna”

Abborre45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Frida Palmgren
Sagan om flickan som hörde det som inte sades.

Detta gäller förstås i ännu högre grad när den som gråter inte kan förstå vad det beror på. Joakim visade att han var mer intresserad av att hjälpa mig hela vägen, medan min (före detta) IT-konsult istället ägnade sig åt att sälja dyra servetter för att torka de aldrig sinande tårarna med.